FANDOM


Cada jugador ha d'escollir una tribu, per al seu personatge.

Nagasawocs

Són una raça de samurais. Als inicis del joc tenia hiperpoblació, ja que la seva descripció feia d'ells una tribu atractiva, i molts dels primers jugadors la van triar. Això els donà confiança i poder als inicis, i degut a la personalitat d'alguns d'ells, els nagasawocs van adoptar una postura prepotent i imperialista (parlaven de l'Imperi Nagasawoc", però amb el temps i en part per culpa tant de la seva pròpia actitud com del fet que molts d'ells eren joves i inexperts van acabar ofegats i destruïts per les altres tribus). Jugadors sispliencs, bartissaris i curians intervingueren en el seu extermini. A més, la resta de tribus solen burlar-se d'ells, com a venjança per la seva prepotència passada i la seva relativament senzilla destrucció. Els últims planetes Nagasawocs que van quedar van ser Promoted i Nagasawa88.


Curians

En els inicis aquesta tribu es va forjar una enemistat amb els mergans, antagonistes per naturalesa seva, però diverses aliances al llarg del temps acabaren configurant un mapa on s'enfrontaven directament amb els Nagasawocs. Molts dels seus habitants s'han caracteritzat per no aturar-se davant de res per tal d'acomplir els seus objectius, cosa que els fa odiats i temuts a parts iguals. L'últim planeta Curià va ser Cúrium128.


Mergans

Enemics històrics dels Curians, van rebre ajud total dels aliats bartissaris en la guerra Mergano-Curiana. També han tingut històries intermitents d'aliança amb els nagasawocs. Finalment, i com totes les tribus, s'han anat dissolent fins a l'era actual de relativa pau i apatia amb tothom. Sempre s'han caracteritzat per tenir un dels fòrums més vius del joc, encara que això en realitat no sigui més que una gran quantitat de missatges i firmes gràfiques de gran qualitat. L'últim planeta Mergà va ser Mergan126.


Bartisaris

Pot ser considerada com la segona millor raça del joc. Als inicis del joc van arribar a ser competència directa dels curians. Tot i que amb el temps van guanyar en passivitat, l'època daurada il·lumina el què va ser una gran raça. L'últim planeta va ser Bàrtimer127.


Sispliencs

Molts jugadors se senten identificats amb ells, ja que els sispliencs representen a la població jove i amb ganes de gresca. Possiblement una de les millors races desprès de la introducció dels codis al joc, van perdurar fins l'Apocalipsi amb una aliança amb Bàrtimer. L'últim planeta va ser Sispli99.

Enatresos

Basats en una ideologia tancada i amb un punt de vista social cap al poble, va arribar una època d'esplendor a la que, tot i ser pocs, van aconseguir ser el centre d'atenció i aliança de Nèmant gràcies a la política de Pokeviktor i, alhora, un punt de referència en quant al poder autèntic del Cornac basant-se en les maniobres de canvi d'impostos que afavorien tant al planeta com als ciutadans. Potseriorment, amb el naixement de N3TK22, aquest fou colonitzat per una aliança de lagasawocs i halnicians i més tard va intentar ser llençat per mergans i va acabar caient per culpa de terroristes sense raça. És l'única tribu que té un habitant que va passar a formar part de l'equip administratiu d'Espai8. L'últim planeta Enatres va ser N3TK122.


Binkorites

Anomenats vulgarment, com "els llangardaixos d'Espai8" van ser una gran tribu als seus inicis. I encara que mai van arribar a destacar, el seu planeta inicial (Bínkor) va ser un dels planetes que va resistir més i el seu govern va passar per mans: binkorites, curianes, sisplienques i inclús halniciano-lagasawokes (a l'Imperi halnicià de Nèmant), fins que va ser llençat pel zartisari Trebla14. L'últim planeta va ser Bínkor127, però per un error dels administradors es va crear Bínkor129 que va ser esborrat.


Halnicians

Amants de l'aire i de tots els objectes que tinguin a veure amb volar. Els halnicians han sigut en general una raça més i sovint una raça conquistada. Halnic va caure enseguida, però planetes com Hàlnic12 a mans de p4triot i ssorgatem o Hàlnic17 (en mans de pbassal i d'altres) van arribar a donar la talla. El mateix succeïa amb Fàlnic que va caure ràpidament però amb l'arribada de nous jugadors van aconseguir dominar el següent planeta, Fàlnic10, durant 2 anys d'intenses arribades de "clons" i "terroristes". L'últim planeta va ser Hàlnic112.


Ens

És l'ésser suprem d'Espai8. En pokeviktor ha aclarit que és la seva doble personalitat. Només es sap d'aquesta entitat que pot ser un tot i alhora un res dins de les accions del sistema.(pokeviktor)


Mari_Pax

Reportera galàctica d'Espai8. Durant un any i mig va ser el nexe entre habitants i l'Ens, informant setmanalment dels fets més destacats d'Espai8 i sent la moderadora del xat els diumenges. Actualment està desapareguda i va ser sustituida per l'ex-habitant Pokeviktor.


Pokeviktor

Inicialment va ser un habitant més, destacat per haver guanyat alguns concursos d'Espai8 i ser Cornac durant força sideris a N3TK. Un temps després de desaparèixer al haver caigut al forat juntament amb Cúrium, va reaparèixer convertit en Pigall Espacial sota les ordres de l'Ens per guiar als habitants, fent de nou nexe entre els habitants i l'Ens.

Font: [1]